Search
Menu
甑島列島位於鹿兒島縣西北方,臨東中國海,目前島上的居民大約6,000人。

甑島分為上甑島、中甑島和下甑島等3個主要島嶼和周圍的小島所構成。
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
GOTO TOP