Beauty of Life , KAGOSHIMA

อาหาร

จังหวัดคาโกชิม่ามีวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายเป็นที่น่าภาพภูมิใจอย่างหนึ่งของโลก
และสิ่งที่มาพร้อมกับอาหารรสเลิศก็คือช่วงเวลาแห่งความสุข

VIEW MOVIE

SHARE