Beauty of Life , KAGOSHIMA

ภูเขาไฟซากุระจิม่า

ภูเขาไฟซากุระจิม่านั้นอยู่คู่กับชาวเมืองคาโกชิม่ามานับร้อย นับพันปี ตำนานที่มองผ่านภูเขาไฟซากุระจิม่าแห่งนี้

VIEW MOVIE

SHARE