Tập sách giới thiệu

◆ Bạn có thể xem tập sách giới thiệu du lịch dưới dạng PDF hoặc sách điện tử.
◆ Bạn cần có ADOBE READER phiên bản mới nhất để xem PDF. Phần mềm này có thể được tải xuống miễn phí từ trang của ADOBE. Nhấp vào đây để đi đến trang tải xuống.

  • Sách hướng dẫn du lịch tỉnh Kagoshima

  • Sách hướng dẫn du lịch Kagoshima

  • Come work in Kagoshima!

  • MAP of Japan's Meiji Industrial Revolution

  • Bản đồ thành phố Ibusuki

  • SÁCH HƯỚNG DẪN IBUSUKI

We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.