Di chuyển đến Kagoshima

MAP PDF Download

Chuyến bay (Quốc tế)

Điểm khởi hành (Sân bay) Hãng hàng không Thời gian bay
Seoul Korean Air 1 tiếng 30 phút
Đài Bắc China Airlines 2 tiếng
Thượng Hải China Eastern Airlines 1 tiếng 40 phút
Hồng Kông Hong Kong Express Airways 3 tiếng
Hong Kong Airlines
Xem thêm

Thông tin sân bay

Vui lòng chọn điểm khởi hành và điểm đến. Các hành trình bay sẽ được hiển thị theo thứ tự thời gian cần thiết từ ngắn đến dài.

Chọn điểm khởi hành

Chọn điểm đến

We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.