• 2020.09.01
  • Tiêu điểm
    Thông báo

Multilingual Call Center

Tổng đài đa ngôn ngữ
Hỗ trợ 24/24, 365 ngày/năm, dịch vụ thông dịch miễn phí!
Đây là dịch vụ dành cho khách du lịch nước ngoài.
Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để liên hệ về du lịch hoặc dịch vụ thông dịch, v.v...
* Trường hợp thực hiện cuộc gọi/chuyển vùng quốc tế: +81-92-687-6639
* Thông tin sẽ giới hạn trong các khu vực có cung cấp dịch vụ.
* Cuộc gọi có tính phí.

We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.