• 2022.02.09
  • NEW

Đền Kirishima (Kirishima Jingu) chính thức được công nhận là “ bảo vật quốc gia”

Vào ngày 9 tháng 2 năm 2022 chính điện, lễ điện và bái điện của Kirishima Jingu thuộc thành phố Kirishima chính thức được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ công nhận là bảo vật quốc gia. Đây là lần đầu tiên một công trình kiến trúc thuộc tài sản văn hóa tỉnh Kagoshima trở thành bảo vật quốc gia.
Kirishima Jingu tọa lạc trên sườn dốc của núi Kirishima, đền thờ nằm hướng về phía đỉnh núi Takachiho. Ngôi đền được lãnh chúa Kagoshima xây dựng vào năm 1715. Hội đồng Văn hóa Quốc gia đánh giá cao v cấu trúc tận dụng được lợi thế chênh lệch chiều cao của ngôi đền cũng như v trang trí lộng lẫy của toàn bộ đền. “ Ryubashira”- Cột rồng là tác phẩm điêu khắc hình rồng quấn quanh cột trước chính điện chính là nét độc đáo của vùng Nam Kyushu, chịu ảnh hưởng văn hóa của khu vực Đông Á như Ryukyu và Trung Quốc.
 

  • Đền Kirishima (Kirishima Jingu) chính thức được công nhận là “ bảo vật quốc gia”-1

We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.