• 2022.07.23
  • NEW

Tổ chức lễ bổ nhiệm 「KagoFan Creator」

 Nhằm mục đích để nhiều du khách nước ngoài đến thăm Kagoshima, vào thứ bảy ngày 23 tháng 7 , Tỉnh Kagoshima đã bổ nhiệm 35 người nước ngoài đang sinh sống trong tỉnh với tư cách là 「KagoFan Creator」( Những người tạo nên người hâm mộ Kagoshima trên thế giới)

 Các
「KagoFan Creator」đang tham gia đến từ 17 quốc qia và khu vực sẽ giới thiệu những điểm thu hút của Kagoshima với bạn bè trên thế giới thông qua SNS của bản thân cho đến cuối tháng 2 năm sau.

 Tại lễ bổ nhiệm được diễn ra tại Uỷ ban hành chính Tỉnh , những người tham gia đã cùng nhau trao đổi ý kiến về những điểm thu hút của Kagoshima mà mỗi người cảm nhận được.

Nếu bạn tìm kiếm trên các phương tiện SNS như Instagram hoặc Facebook cụm từ
#Kagofancreatorsẽ có thể xác nhận được các bài đăng của các 「KagoFan Creator」vì vậy nhất định hãy đón xem chúng nhé.

  • Tổ chức lễ bổ nhiệm 「KagoFan Creator」-1

  • Tổ chức lễ bổ nhiệm 「KagoFan Creator」-2

We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.