• 2022.10.11
  • Thông báo

Về đối ứng với virus Corona chủng mới trong khi du lịch tại Kagoshima

1 Nếu bạn nghi ngờ bị nhiễm Virus Corona chủng mới, hoặc nếu bạn bị bệnh khác hoặc bị thương trong khi đang du lịch tại Kagoshima

Tỉnh Kagoshima đã thiết lập đường dây tư vấn sau đây cho người nước ngoài, bao gồm cả khách du lịch nước ngoài, về bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới.

●Tư vấn Corona Kagoshima(※Trường hợp có triệu chứng như sốt)
  Điện thoại:099-833-3221
Thời gian làm việc:Đối ứng 24 giờ(bao gồm thứ 7,chủ nhật,ngày lễ, ngoại trừ một bộ phận ngôn ngữ)
Đối ứng bằng 7 ngôn ngữ
 Tiếng Anh・Tiếng Trung Quốc・Tiếng Hàn Quốc・Tiếng Tây Ban Nha・Tiếng Bồ Đào Nha:Đối ứng 24 giờ    
Tiếng Việt Nam・Tiếng Thái Lan:ngày thường từ 10 giờ~18 giờ 

(Trường hợp nằm ngoài thời gian Tư vấn Corona Kagoshima hãy liên hệ theo dưới đây)    
●Đường dây tư vấn bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới của Bộ y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản
Điện thoại:0120-565-653
Thời gian làm việc・Ngôn ngữ đối ứng:hàng ngày bao gồm thứ 7,chủ nhật,ngày lễ
Tiếng Anh・Tiếng Trung Quốc・Tiếng Hàn Quốc・Tiếng Tây Ban Nha・Tiếng Bồ Đào Nha:từ 9 giờ~21giờ
Tiếng Thái Lan:từ 9 giờ~18 giờ、Tiếng Việt Nam:từ 10 giờ~19 giờ

・    Trường hợp bạn bị bệnh khác hoặc bị thương, hãy thảo luận với bệnh viện về đối ứng tiếng nước ngoài. Bạn có thể xác nhận các bệnh viện đối ứng tiếng nước ngoài trên trang Web tìm kiếm dưới đây.

●Trang Web tìm kiếm bệnh viện(Cơ quan Du lịch)
【Tiếng Anh】
 https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html
【Chữ giản thể】
 https://www.jnto.go.jp/emergency/chs/mi_guide.html 
【Chữ phồn thể】
 https://www.jnto.go.jp/emergency/chc/mi_guide.html
【Tiếng Hàn Quốc】
 https://www.jnto.go.jp/emergency/kor/mi_guide.html

2 Về virus Corona chủng mới trong khi du lịch Nhật Bản

Tiếp nhận việc nới lỏng các hạn chế nhập cảnh vào nước này từ ngày 11 tháng 10 (Thứ Ba), Cơ quan Du lịch Nhật Bản sẽ hướng dẫn thực hiện các biện pháp chống lại bệnh truyền nhiễm (đeo khẩu trang, v.v.) cho du khách nước ngoài đang du lịch và quy trình đối ứng trong trường hợp bị bệnh hoặc bị thương, bao gồm bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới. (Các ngôn ngữ được hỗ trợ đang được thêm tuần tự).


Các thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới dành cho khách du lịch nước ngoài theo Cục du lịch chính phủ Nhật Bản
(COVID-19: Practical Information for Traveling to Japan)
【Tiếng Anh】
 https://www.japan.travel/en/practical-coronavirus-information/
【Chữ giản thể  (Trung Quốc)】
 https://www.japan-travel.cn/practical-coronavirus-information/
【Chữ phồn thể(Hồng Kông)】
 https://www.japan.travel/hk/practical-coronavirus-information/
【Chữ phồn thể(Đài Loan)】
 https://www.japan.travel/tw/practical-coronavirus-information/
【Tiếng Hàn Quốc】
 https://www.japan.travel/ko/practical-coronavirus-information/
【Tiếng Việt Nam】
 https://www.japan.travel/vi/vn/coronavirus-updated/

  • Về đối ứng với virus Corona chủng mới trong khi du lịch tại Kagoshima-1

We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.