• Đảo Okinoerabujima-0

Đảo Okinoerabujima

Shoryudo được cho là hang đá vôi lớn nhất khu vực Đông Á.
 Có khoảng 300 hang đá vôi trên hòn đảo này, trong đó, hang Shoryu với chiều dài 3.5km được đánh giá là hang đá vôi lớn nhất khu vực Đông Á  (xem Tài liệu tham khảo để biết thêm chi tiết).

Chia sẻ

Bài viết tiếp theo có thể bạn muốn đọc

We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.