Du khách có thể xem toàn bộ quá trình Oshima Tsumugi-áo Kimono truyền thống của đảo Amami được dệt nên như thế nào. 

Thông tin cơ bản

Địa chỉ 鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木1945
Số điện thoại 0997-62-3100

Chia sẻ

Các điểm tham quan gần với địa điểm này Các điểm tham quan gần với địa điểm này

Cửa hàng ăn uống gần với địa điểm này Cửa hàng ăn uống gần với địa điểm này

Cơ sở lưu trú gần với địa điểm này Cơ sở lưu trú gần với địa điểm này


Lộ trình tham quan gợi ý để đến đây Lộ trình tham quan gợi ý để đến đây

We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.