Trung tâm nghệ thuật và lịch sử tỉnh Kagoshima 「Reimeikan」 (鹿児島県歴史資料センター 黎明館)

Khu vực Nakasatsuma Lịch sử, văn hóa Bảo tàng, Bảo tàng mỹ thuật

Thông tin cơ bản

Địa chỉ 鹿児島県鹿児島市城山町7番2号
Số điện thoại 099-222-5100
Trang web Facebook
Xem trang web chính thức
  • 駐車場
  • トイレ
  • クレジットカード
  • WIFI
  • バリアフリー対応可
  • ベジタリアンメニュー相談可
  • ムスリムメニュー相談可
  • 祈祷所

Chia sẻ

Các điểm tham quan gần với địa điểm này Các điểm tham quan gần với địa điểm này

Cửa hàng ăn uống gần với địa điểm này Cửa hàng ăn uống gần với địa điểm này

Cơ sở lưu trú gần với địa điểm này Cơ sở lưu trú gần với địa điểm này

We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.