Con đường lịch sử " Ishin Furusato no Michi" (歴史ロード“維新ふるさとの道”)

Khu vực Nakasatsuma Thiên nhiên, hoa nở theo mùa, địa điểm ngắm cảnh Lịch sử, văn hóa

Bạn vừa có thể tìm hiểu về lịch sử vừa đi dạo dọc theo sông Kotsuki.

Thông tin cơ bản

Địa chỉ 892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町3
Số điện thoại 099-239-7700

Chia sẻ

Các điểm tham quan gần với địa điểm này Các điểm tham quan gần với địa điểm này

Cửa hàng ăn uống gần với địa điểm này Cửa hàng ăn uống gần với địa điểm này

Cơ sở lưu trú gần với địa điểm này Cơ sở lưu trú gần với địa điểm này


Lộ trình tham quan gợi ý để đến đây Lộ trình tham quan gợi ý để đến đây

We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.